Respecteer en verrijk elkaars leven

WorldProef nodigt uit om samen te komen en te delen. WorldProef is een herinnering dat we allemaal deel uitmaken van deze wereld en dat we door samen te werken bijdragen aan een inclusieve gemeenschap, aan duurzaam welzijn. WorldProef is daarbij betrokken, als ervaren partner en onderdeel van deze gezamenlijke positieve beweging.

VERBINDEN VAN DUURZAME EN INNERLIJKE ONTWIKKELINGSDOELEN

SDG ACTIEDAGEN 22 en 23 SEPTEMBER 2023
GELRE REGIO PARTNERS
VERBINDEN VAN DUURZAME EN INNERLIJKE ONTWIKKELINGSDOELEN

SDG Actiedagen 2023

Generaties, onderling verbonden en delen

Programma zaterdag 23 september

De SDGʼs vormen het kader voor duurzaam leven in verbondenheid, zelf en samen met de mensen en natuur om ons heen.

Locatie & Tijd

ZATERDAG 23 September
10.30 – 15.15 uur, inloop vanaf 10:00 uur Locatie Julianakerk, Deventerstraat 91 Apeldoorn

Verbonden wereld

Samenwerking en Delen van Waarden voor een Betere Toekomst

Eerbied voor Erfgoed: De Sleutel tot Internationale Ontwikkeling en Innovatie

respecteert -en bouwt voort op- de verdiensten van generaties. Historisch besef, respect, waarderen, stimuleren en belonen zijn belangrijke voorwaarden voor succesvolle internationale ontwikkeling, samenwerking en innovatie.

Bouwen
Films
facilites
Alle verhalen

Een wereld van betekenis en inspiratie die ons verbindt en deelt

people-inside-room
CULTUUR & GEMEENSCHAP CENTRAAL

Samen bouwen we aan een wereld waarin cultuur en gemeenschap bloeien en samen gedijen

Generaties, onderling verbonden en delen

Het voorkomen van verdere opwarming van de aarde en aanpassen aan klimaatverandering vormt de grootste gezamenlijke opgave ooit voor de internationale gemeenschap. Voor inwoners van regio’s, steden en dorpen. We hebben elkaar hard nodig bij deze grote opgaven.

Tijdens de SDG-Actiedagen staat ons leven op aarde nu -en dat van onze kinderen, kleinkinderen en het leven van komende generaties centraal.

Welkom bij de SDG-Actiedagen, Het Generatiegesprek op 23 september. Ouders, kinderen, oma’s, opa’s en kleinkinderen in gesprek met maatschappelijke organisaties, overheid en bedrijven over de kwaliteit van het dagelijks leven nu en later. Een gesprek van solidaire lotgenoten.

Mensen
Samen