Over ons

Waarin samenwerking en begrip de bouwstenen zijn voor een duurzame toekomst

Wie zijn wij?

Gelre Association International

Visie en Werkwijze

Burgerschap

De burger als lid van de gemeenschap, met respect en zorg voor elkaar.

Actief betrekken van burgers bij de wereld om hen heen, elkaar ontmoeten ten behoeve van ervaring en kennis delen, inzicht, begrijpen, samen leren en oplossen.

De burger als mede verantwoordelijk samenwerkingspartner van overheid, bedrijfsleven en onderwijs.

Gastheerschap

Programmaʼs, evenementen, actief bevorderen van lokale, regionale en internationale culturele, sociaal-maatschappelijke uitwisseling en duurzaam economische betrekkingen tussen overheden, burgers, maatschappelijke organisaties en bedrijven.

Ondernemerschap

Lokaal, regionaal partner en initiatiefnemer ten behoeve van duurzaam welzijn, inclusieve circulaire economie en werkgelegenheid, door lokale, regionale, nationale en internationale uitwisseling en samenwerking.

Dit alles gebaseerd op het maatschappelijke en politieke proces van verschuivende verantwoordelijkheden en samenwerking van- en tussen burgers, overheid, onderwijs en bedrijfsleven. Wederzijds respect en wederkerigheid zijn kernwaarden.

Onze visie is onze werkwijze

Historie, Cultuur, Partnerschap en Business zijn voorwaardelijk met elkaar verbonden. Duurzaamheid, opgevat als aandacht en respect voor natuur, mens en dier, voor het welzijn van generaties, is motiverend principe bij lokale, regionale en internationale samenwerking, activiteiten en programmaʼs.

Wij zijn een burgerorganisatie, in 2011 ontstaan op verzoek van gemeente Apeldoorn.

Partners

Samenwerken met strategische partners is de sleutel tot ons succes. We streven ernaar sterke relaties op te bouwen die innovatie stimuleren en waarde toevoegen aan onze partners en donateurs.